מידע למשפחה


משרד: הראשונים 6, טלפון: 9311328, פקס: 9348442


לאחר שעות העבודה :053-7791164כיצד לנהוג לאחר פטירה בבית:
(בכל מקרה ניתן להתקשר לחברה קדישא לקבלת הסברים)
1. תעודת פטירה - לאחר קביעת המוות ע"י רופא, יש לקבל מן הרופא תעודת פטירה.
2. אישור משטרה - ברוב המקרים יש לקבל אישור משטרה לפני הפניה ללשכת הבריאות.
3. רשיון קבורה - לפנות עם תעודת הפטירה ואישור המשטרה ללשכת הבריאות ברחוב אחד-העם 31 פ"ת, טלפון : 03-9051818, ולקבל רשיון קבורה.
4. תיאום הלוויה -
ופינוי הנפטר/ת
לפנות עם רשיון הקבורה למשרדי החברה קדישא פתח - תקווה, רחוב הראשונים 6, לתיאום פרטי הפינוי וההלוויה.
תיאום ראשוני עם החברה קדישא ניתן לעשות טלפונית.
שעת ההלוויה תקבע בהתחשבות מירבית ברצון המשפחה במסגרת לוח הזמנים של החברה קדישא.
  שימו לב !
שירותי ההלוויה והקבורה בבית העלמין סגולה ניתנים חינם לתושבי פתח - תקווה.
הלכות ומנהגי אבלות - הרב צבי אלימלך הורביץ, רב החברה קדישא , עומד לרשותכם
בכל שאלה הקשורה להלכה ומנהגי הקבורה,
בטלפון: 053-3118197, 052-7629631