באמצעות שירות " איתור נפטרים" ניתן לאתר את מיקומו של הנפטר בבית העלמין. לצורך ביצוע החיפוש ניתן להשלים רק אחד מן הפרטים הבאים: שם משפחה, שם פרטי, שם האב, שנת פטירה.


לאחר קבלת הנתונים המערכת תאתר נפטרים העונים להגדרות שהוכנסו. ליד שם הנפטר יתקבלו הנתונים הבאים:

תאריך קבורה: עברי ולועזי,

מקום קבורה: חלקה,גוש,מקום.


לנוחיותכם גם בכניסה הראשית לבית העלמין ישנה עמדת מידע לאיתור נפטר.

עמדת המידע לאיתור נפטר מספקת בנוסף למידע הרגיל גם מפה מדויקת לחלקת הנפטר.

תאריך עדכון אחרון: 28/08/2020